Raspberry Pi Nivel 2

Raspberry Pi Nivel 2

Curso de nivel intermedio sobre Raspberry Pi y programación en Python.

Curso privado
Por favor iniciar sesión to contact responsible.
Responsable Equipo de formación
Última actualización 05/08/2022
Miembros 2
Intermedio Raspberry